Support Protocols

Support Protocols

เป็นฟีเจอร์ที่แสดงสถานะว่าตอนนี้มี Protocols ไหนบ้างที่ SafeBSC ได้ทำการ Support เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากการใช้งาน Smart Contract Function จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อ SafeBSC ทำการซัพพอร์ตแล้วเท่านั้น อีกทั้งยังมี Safe URL หรือก็คือลิงค์สำหรับการไปยังหน้า protocols นั้นๆโดยตรง เพราะในช่วงหลังมามีการพบ Phishing Website เพิ่มขึ้นจำนวนมาก

Last updated